×

Project Engineer

Projektingeniør med maritim maskin- og proceserfaring søges

Apply for the job

Om stillingen

Din rolle som projektingeniør hos PureteQ vil, ud over kommercielle projekter, omfatte udvikling og test af nye produkter, og du vil løbende blive involveret i en blanding af forskellige konstruktions- og udviklingsprojekter. Nogle med lange frister og andre med meget begrænset tidsfrist, der kræver øjeblikkelig handling.

Du bliver en aktiv del af et mindre og meget agilt team, hvor ejerskab, erfaringsudveksling og handling er stærke parametre og værdiskabende for alle. Du bliver PureteQ’s fagekspert på en række emner omkring de enkelte projekter og vil få indflydelse på, og sætte retning for, installationen af PureteQ’s scrubbersystemer.

Din arbejdsplads bliver på PureteQ’s hovedkontor i Svendborg. Rejseaktivitet kan forventes i mindre omfang (omkring 10-30 rejsedage om året). Du vil referere til PureteQ’s COO og CTO.

Faglige kompetencer

Du har en relevant maskinteknisk uddannelse som proces- eller maskiningeniør, maskinmester eller tilsvarende kompetencer opnået på anden vis. PureteQ sikrer naturligvis en grundig introduktion til virksomheden og produkterne samt eventuel efterfølgende videreuddannelse. Kendskab til design og konstruktion af maritime scrubbere er et plus, men ikke et krav.

Vi forventer, at du:
 • Har minimum 10 års erfaring fra en lignende stilling inden for den maritime eller procestunge industri, da jobbet kræver en betydelig teknisk viden (erfaring med skibssejlads vil være en fordel, men er ikke et krav)
 • Har bopæl i rimelig afstand til Svendborg, der bliver din daglige arbejdsplads
 • Har arbejdet med tilsvarende projekter og er kommet positivt i mål på både tid og økonomi
 • Er specielt faglig stærk inden for den maritime verden og forstår de operationer, der foregår i skibes maskinrum herunder også udledning af udstødningsgasser og scrubbernes reducering af diverse affaldsstoffer og sodpartikler
 • Mestrer dansk og engelsk i både skrift og tale
 • Er en rutineret bruger af MS Office, AutoCad og Navision eller andre ERP-systemer

 

Personlige kompetencer

Vi forestiller os, at du:
 • Har gode samarbejdsevner og er god til at bygge stærke relationer
 • Er en god team-player og det falder dig naturligt at agere team-orienteret
 • Har lyst til at lære, træne og udforske hvordan du og dit team bliver gode sammen
 • Har en god forretningsforståelse
 • Har sans for detaljen og er kvalitetsbevidst
 • Har en struktureret og systematisk tilgang til dit arbejde
 • Er praktisk anlagt og teoretisk velfunderet
 • Er selvstændig, initiativrig og fleksibel
 • Er faglig dygtig
 • Udviser energi, har en positiv udstråling, er selvmotiverende og resultatdrevet
 • Har en konstruktiv og kreativ tilgang til de udfordringer du møder i projekterne
 • Arbejder innovativt med projekter og fagområder for at bidrage til en løbende udvikling af virksomheden, kundeleverancer og produktløsninger
 • Bidrager med en naturlig nysgerrighed og interesse for fagområdet ved proaktivt at identificere nye udviklings- og forretningsmuligheder for PureteQ sammen med dit team

Primære opgaver

Rollen som projektingeniør vil bl.a. komme til udtryk ved:
 • Projektering, design og konstruktion af større maritime scrubbere til skibe
 • Udarbejdelse af proces og mekanisk design og tekniske specifikationer på rørsystemer herunder ventiler, pumper og instrumenter
 • Design af PI diagrammer og udarbejdelse af komponentlister
 • Dialog med leverandører, håndtering af tilbud og udbud samt opfølgning på leverancer
 • Udarbejdelse og indsamling af dokumentation og manualer herunder sikre at leverandører leverer relevant standard/klasse på materialer i det enkelte projekt
 • At skabe standarder for produkter, arbejdsprocesser og ikke mindst med fokus på kvalitet
 • Sammen med indkøbere, deltage i valg og indkøb af diverse komponenter til brug for de enkelte leverancer
 • Proaktivt sikre supply chain på leveringstider og kvalitet af alle parts og services til de enkelte projekter, inkl. opfølgning i ERP-systemet

 

Du tilbydes

 • Attraktive løn- og ansættelsesforhold indeholdende bl.a. pension og sundhedsforsikring
 • Et job i en af verdens førende virksomheder inden for scrubbersystemer
 • Et job hvor du kommer til at arbejde med varierende opgaver i relation til de forskellige projekter og kunder
 • En stilling med en bred kontaktflade og hvor samarbejdet både eksternt og internt vægtes højt
 • Gode muligheder for at præge din egen stilling og målsætninger
 • Et job i en global organisation med stor frihed under ansvar

 

Ansøgningsprocedure

Søg stillingen online (job ID 1752) via GADE Headhunting in Technical Industries, som forestår ansættelsesprocessen.

For yderligere oplysninger kontakt John Christiansen på
tlf. (+45) 70 70 12 30.


Om PureteQ A/S

PureteQ er en international ingeniørvirksomhed med hovedsæde i Svendborg, der specialiserer sig i design, installation, idriftsættelse og service af maritime røggasrensningssystemer/scrubbersystemer.

Med kontorer i Europa og Asien, og dybdegående viden og ekspertise inden for rensning af udstødningsgas, er PureteQ blandt verdens største serviceleverandører af alle typer og mærker scrubbere.

PureteQ’s hold af marineingeniører hjælper skibsejere og -operatører med at sikre vedvarende drift, driftssikkerhed, og MARPOL overensstemmelse af scrubbere, enten på stedet eller via fjernsupport designet til automatisk at uploade data til en cloud-baseret platform for optimering og rapportering af systemydeevne på tværs af skibe med scrubbersystemer.

For at hjælpe med at bekæmpe klimaforandringer er det overordnede holdingselskab PureteQ Group desuden dedikeret til løbende at optimere eksisterende teknologier og investere i forskning og udvikling af nye teknologier inden for CO2-fangst og power-to-x.